Assessorem als nostres clients tant en l'obertura de la companyia a efectes laborals i de Seguretat Social com en l'elecció dels contractes en les seves modalitats, solicitut de bonificacions i subvencions. Adicionalment, es procedeix a la confecció mensual de rebuts de nòmina i butlletins de cotització a la Seguretat Social, certificats i tot allò que l'Administració de Personal d'una PYME en el seu funcionament pot precisar.

PIMES - ÀREA LABORAL