Degut a la nostra àmplia experiència en l'àmbit de les PYMES, ens trobem moltes vegades fonamentalment en aquells casos en que les empreses acaben de constituir-se, que els socis o administradors tenen dificultats en l'elaboració de pressupostos, en la planificació financera, en la negociació amb entitats bancàries. Per aquests casos oferim els nostres serveis d'estudi de la situació financera de l'empresa, intentant implementar eines de control i funcionament que permetin millorar la gestió en aquesta àrea i millorin la rentabilitat de l'empresa.

PIMES - ÀREA ECONÒMIC-FINANCERA