La gamma de serveis en aquesta àrea és àmplia, depenent del grau de coneixement i de la necessitat del client. Aquests serveis van des de la posada en marxa del sistema comptable , al manteniment mensual o trimestral dels registres i confecció de paquets de reporting. En aquells casos en els que el nostre client disposa d'estructura administrativo-comptable, els serveis que en aquesta àrea s'ofereixen es centren tant en la supervisió periòdica de la comptabilitat com en la realització de treballs especials de col.laboració en conciliació de comptes.

PIMES - ÀREA DE COMPTABILITAT