La complexitat de l'entorn empresarial junt amb l'anàlisi de la viabilitat del projecte de negoci, obliguen a revisar la planificació i les hipòtesis de partida. A LEC recolzem a la gerència en el desenvolupament de la planificació estratègica ien l'establiment d'hipòtesis consistents per a poder estudiar, ja sigui el projecte empresarial inicial, ja sigui el funcionament diari de l'empresa.

Un aspecte destacable és l'elaboració de plans de viabilitat per a empreses en situació concursal.

ÀREES D'ACTIVITAT - VIABILITAT EMPRESARIAL