Els economistes desenvolupen en la seva professió diverses especialitats i àrees que cada vegada més requereixen importants mitjans tècnics, humans, de coneixement i de formació. En aquests sentit, la nostra Firma amb la vocació d'oferir un servei de qualitat i fiabilitat al client, ve desenvolupant, ja sigui   a petició de part o a través de designació per l'Administració de Justícia, actuacions pericials davant la mateixa, emissions de dictàmens de diversa índole, valoracions d'empresa, entre d'altres.

ÀREES D'ACTIVITAT - ACTUACIONS JUDICIALS