La nostra vocació com organització professional compromesa seriosament en el camp de la consultoria ens porta a oferir una àmplia gamma de serveis.

La metodologia de lec es fonamenta en l'experiència acumulada en resoldre problemes i es materialitza en la prestació, pels nostres professionals especialitzats, d'assistència i orientació específiques per a cada cas concret.

Les àrees en les que principalment prestem els nostres serveis són:

Identificació de problemes

  • Estudi i diagnòstic dels processos crítics de la organització.
  • Repercussions econòmic-financeres.

Proposta del pla d'actuació

  • Alternatives assumibles i realistes del pla.
  • Anàlisi d'estratègies: aliances i “joint ventures”.

Desenvolupament i implantació del pla d'actuació

  • Assessorament i seguiment del procés.

 

Aquestes àrees comporten normalment altres subprocessos:

Reenginyeria de processos de negoci i optimització d'àrees funcionals

  • Reenginyeria de processos de negoci.
  • Programes de reducció i control de costos.
  • Optimització de la direcció financera.

Planificació estratègica a mig i llarg termini

A   partir dels objectius establerts pel client s'estableixen marcs pressupostaris que amb caràcter anual, permeten detectar, analitzar i controlar el seguiment del pla establert.

 

ÀREES D'ACTIVITAT - CONSULTORIA